ประโยชน์ของ 3DEXPERIENCE Platform On Cloud / On Premise

Products
ลูกค้า
ลูกค้า

3DEXPERIENCE Platform สามารถใช้งานได้ทั้ง On Premise และ On Cloud ใช่หรือไม่?

NSS
NSS

ใช่ สามารถใช้ทำงานได้ทั้ง On Premise และ On Cloud

3DEXPERIENCE On Cloud ช่วยให้คุณสามารถจัดการการออกแบบ (CATIA, CATIA V5, และข้อมูลอื่น ๆ ของ CAD) ได้ และสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณภายใต้แพลตฟอร์ม On cloud ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยจาก  Dassualt Systemes

3DEXPERIENCE Platform On Premise vs On Cloud

ความเหมือนและความแตกต่างที่สำคัญของ 3DEXPERIENCE Platform On Premise และ On Cloud

ประโยชน์ของ 3DEXPERIENCE Platform On Cloud;

  • ไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีราคา
  • ไม่มีความยุ่งยากในการจัดการของการสำรองข้อมูล และการอัพเกรดซอร์ฟแวร์

On PremiseOn Cloud
การลงทุนกับเซิร์ฟเวอร์จำเป็นไม่จำเป็น
การลงทุนกับซอฟต์แวร์ databaseจำเป็นไม่จำเป็น
ติดตั้งและวางระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเองจำเป็นไม่จำเป็น
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบด้วยตนเองจำเป็นไม่จำเป็น
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (customization)มีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

การใช้งาน 3DEXPERIENCE Platform On Premise :

  • การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทของคุณ (①),  หรือ การเช่าพื้นที่ในการใช้เซิร์ฟเวอร์ จากบริษัทที่ให้บริการ (②)
  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และสามารถปรับแต่งตามการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน 3DEXPERIENCE Platform On Cloud :

  • ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย สามารถปรับและขยายพื้นที่ on Cloud ได้ (③)
  • ไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และไม่สามารถปรับแต่งตามการใช้งานได้

NSS
NSS

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

New System Service | IT Engineering Solution Provider in Thailand
New System Service is IT Engineering Solution Provider in Thailand. CAD/CAM/CAE/PLM software and System integration serv...