~ Multi CAD Solution~ 3DEXPERIENCE Collaborative Design

Products
ลูกค้า
ลูกค้า

ที่บริษัทของเรามี ซอฟแวร์ CAD เยอะมากๆ

อีกทั้งเรายังต้องจัดระเบียบและจัดการข้อมูล (PDM: Product Data Management) ที่หลากหลาย

ความแตกต่างของซอฟแวร์ CAD ทำให้จัดระเบียบและจัดการข้อมูล (PDM) เป็นเรื่องที่ยากต้องเสียเวลาในการทำงาน, ค่าmaintenanceที่สูงขึ้น และ ต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

NSS
NSS

เข้าใจเลยครับ เราจำเป็นต้องใช้ CAD Software ที่ต้องตอบโจทย์กับชิ้นงาน เฉพาะชิ้นงานนั้นๆ ทั้ง OEMs และซัพพายเออร์ ที่เราต้องคอยรับส่งงาน

ดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือทำงานกับซอฟแวร์ CAD ที่หลากหลายภายใต้การทำงานบน 3DEXPERIENCE platform

คุณจะเลือกอะไรกัน ระหว่าง การจัดการ Multi CAD ด้วย PDM ที่หลากหลายหรือจัดการในหนึ่งแพลตฟอร์ม บน 3DEXPERIENCE Platform?

เรามาดูความเตกต่างกัน

ปัจจุบัน : การจัดการข้อมูล (PDM) ที่หลากหลาย;

  • การจัดการซอฟแวร์ CADที่หลากหลายทำให้การจัดการข้อมูลที่แตกต่าง > ทำให้เกิดต้นทุนสูง ค่าmaintenanceเพิ่มสูงขึ้น
  • การจัดการชิ้นงาน standard part ด้วยซอฟแวร์ CAD ที่หลากหลาย > ทำให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้า เสียเวลาเพิ่มขึ้น
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไฟล์กลาง เช่น STEP > ทำให้ไม่ได้ใช้ไฟล์งานล่าสุดอย่างเรียลไทม์

การจัดการซอฟแวร์ที่หลากหลาย (Multi CAD)บน 3DEXPERIEMCE platform;

  •  การใช้งานในแพลตฟอร์มเดียว (Single Source of Truth) > ช่วยให้ลดต้นทุนและเวลาในการบริการจัดการ
  • การจัดการ standard part ในแพลตฟอร์มเดียว > ทำให้การพัฒนาชิ้นงาน และทำงานได้เร็วขึ้น
  • ทำให้การเข้าถึงไฟล์งานที่ล่าสุดได้อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดียว
  • ขั้นตอนสุดท้ายในการทำ product reviewเราสามารถทำบนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ได้เลยโดยไม่ต้องแปลงไฟล์จากซอฟแวร์ CAD อื่นๆ