Digital Transformation (DX) ในอุตสาหกรรมการผลิตคืออะไร ?

Products
NSS
NSS

Digital Transformation (DX)” สำหรับคำๆนี้ ถือว่าเป็นกระแสนำเทรนในชั่วโมงนี้

ผมขอเล่าเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตให้ฟังนะครับ

NSS
NSS

อันดับแรก มาดูภาพรวมกันก่อนครับ

Digital transformation (DX) จะเป็นตัวช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านของมนุษย์

Digital transformation (DX) ไม่ได้ทำแค่สร้างแผนธุรกิจใหม่ แต่ยังทำได้กับธุรกิจที่เปิดทำการมานานแล้ว ด้วยเทคโนโลยีดิจิติล ตัวอย่างเช่น Big Data, AI และ IoT สำหรับการทำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

ลูกค้า
ลูกค้า

ทุกวันนี้ มีหลายอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากและเพื่อที่จะรักษาลูกค้าและตลาดอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปเร็ว แบบนี้เเราควรจะต้องคิดและเตรียมหาวิธีการ ที่จะนำ Digital transformation (DX) มาใช้ในโรงงานและบริษัทของเรา

NSS
NSS

ถูกต้องเลยครับ

ลูกค้า
ลูกค้า

ช่วยยกตัวอย่างการนำ Digital transformation (DX) มาใช้ประโยชน์ให้ฉันหน่อย

NSS
NSS

ได้เลย

NSS
NSS

  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น IT modernization และ Cloud Computing
  • การนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ เช่น ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เข้ามาช่วยทำงานเพื่อที่พนักงานจะสามารถโฟกัสกับงานที่เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา อื่นๆ ได้มากขึ้น
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้รับกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
ลูกค้า
ลูกค้า

อ่อ ขอบคุณค่ะ

NSS
NSS

ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ ว่าอะไรคือประโยชน์ของ Digital transformation (DX) ในอุตสาหกรรมการผลิต

Digital transformation (DX) ในอุตสาหกรรมการผลิต คือ การนำระบบของดิจิตัลเข้ามาใช้ในการทำงานและความสามารถเชิงเทคนิคเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทีม ง่ายมากยิ่งขึ้น

Digital transformation (DX) ในอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาผลิตผลและคุณภาพ รวมทั้งลดระยะเวลาการผลิต เพื่อคิดค้นแผนการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์กับลูกค้าและตลาดในอุตสาหกรรม

Digital transformation (DX) ในอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยให้เห็นภาพรวมในกระบวนการผลิต การควบคุม และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

NSS
NSS

NSS มีหลายโซลูชั่นที่เป็น Digital transformation (DX)

ในอุตสาหกรรมการผลิต ตัวอย่างเช่น

(Example)

  • DELMIA (Digital Manufacturing)
  • APIS IQ (FMEA วิเคราะห์ความเสี่ยง)
  • Digital Caliper (เวอร์เนียร์แบบดิจิตอล)
  • Arm (แขนวัด 3 มิติ)