(1/2) ~ การเข้าถึงข้อมูลในแหล่งเดียว ด้วย 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม | การตระหนักถึงศูนย์รวมของข้อมูลในแหล่งเดียวขององค์กร (การจัดการข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และ FCS~

Products

ลูกค้า
ลูกค้า

สวัสดีค่ะ

เรามักจะได้ยินคำพูด หรือวลีว่า “ข้อมูลในแหล่งเดียว” เมื่อมีการนำเสนอ 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม

ลูกค้า
ลูกค้า

แต่เราไม่ทราบว่ามันคืออะไร

และมีประโยชน์อย่างไรคะ

NSS
NSS

สวัสดีครับ

มาดูคอนเซปของ “ข้อมูลในแหล่งเดียว” (การรวบรวมและการจัดการข้อมูลไว้ที่จุดศูนย์กลาง) กันครับ

ข้อมูลในแหล่งเดียว” (การรวบรวมและการจัดการข้อมูลไว้ที่จุดศูนย์กลาง) คืออะไร

 • ข้อมูลในแหล่งเดียว” คือ การรวบรวมข้อมูลของทุกคนในองค์กรไว้ที่เดียวกัน โดยที่ทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจครั้งสำคัญทางธุรกิจได้จากแหล่งข้อมูลชุดเดียวกันครับ ซึ่งหมายถึงทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดจากการที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา ลดปัญหาการแก้ไขงานที่ไม่ใช่ชิ้นงานล่าสุด นอกจากนี้ยังทำให้ผู้คนในองค์กรทำงานร่วมกันง่ายขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลในแหล่งเดียว

 
NSS
NSS

อย่างไรก็ตาม หลายๆ องค์กรประสบปัญหาในการจัดการข้อมูล ที่ซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกันและหลากหลายที่

ลูกค้า
ลูกค้า

อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ

ที่โรงงานของเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลไว้หลากหลายที่ หลายแผนกค่ะ 

NSS
NSS

ในสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาทั่วไปที่มักจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

แล้วบริษัทของคุณ เกิดขึ้นหรือไม่ครับ

~ ข้อเสียของการเก็บข้อมูลที่หลากหลายบนถังข้อมูล ~

 • การตัดสินใจต่างๆ ต้องใช้เวลา (ทำให้ธุรกิจล่าช้า)
  • (เหตุผล) เสียเวลาในการทำงาน เช่น ความยุ่งยากในการรวบรวมและการจำแนกกลุ่มของข้อมูล
  • (เหตุผล) ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
   • (เหตุผล) การซ้ำซ้อนของข้อมูล (ข้อมูลและเอกสาร) กระจัดกระจายในหลายสถานที่
   • (เหตุผล) แม้ว่าข้อมูลจะได้รับการอัปเดต แต่ข้อมูลอื่น ๆ ก็ยังคงล้าสมัย ทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
ลูกค้า
ลูกค้า

เข้าใจแล้วค่ะ

NSS
NSS

ในทางกลับกัน ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการรวมการจัดการข้อมูลไว้ที่จุดศูนย์กลาง

~ ข้อดีของแหล่งข้อมูลจริงเพียงแหล่งเดียว ~

 • ความรวดเร็วในการตัดสินใจและผลผลิตของนวัตกรรม
  • (เหตุผล) ลดเวลาในการทำงาน เช่น การรวบรวมและการจำแนกกลุ่มของข้อมูลง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
  • (เหตุผล) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง
   • (เหตุผล) มีการใช้ข้อมูลและจัดเก็บในแหล่งเดียวกัน (ข้อมูลหรือเอกสาร)
   • (เหตุผล) ข้อมูลมีการอัพเดทตลอดเวลา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้
ลูกค้า
ลูกค้า

เข้าใจแล้วค่ะ

ลูกค้า
ลูกค้า

อย่างไรก็ตาม องค์กรของเรามีฐานการพัฒนาอยู่ทั่วโลก ดังนั้นการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนจึงมีความจำเป็น

ลูกค้า
ลูกค้า

การแข่งขันปัจจุบัน ทั่วโลกจำเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบและผลิตได้ทุกที่ 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม สามารถทำได้หรือไม่

NSS
NSS

ทำได้ครับ สามารถจัดการด้วยการใช้ FCS องค์กรของคุณสามารถจัดการและให้ความร่วมมือในแต่ละภูมิภาคได้อย่างราบรื่น บน 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม

NSS
NSS

ในบทความถัดไป เราจะนำเสนอการตระหนักถึง 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม

และความสามารถของ FCS

ลูกค้า
ลูกค้า

ได้เลยค่ะ

จะรออ่านบทความถัดไปนะคะ