การทำงานร่วมกันของนักออกแบบบน 3DEXPERIENCE PLATFORM สำหรับ CATIA V5

Products
ลูกค้า
ลูกค้า

พวกเรามีการใช้งาน CATIA V5 มานานแล้วค่ะ

ลูกค้า
ลูกค้า

แต่…

NSS
NSS

แต่พบปัญหาอะไรหรอครับ

ลูกค้า
ลูกค้า

ปัญหาในการใช้งาน CATIA V5 ของเรายังเป็นรูปแบบเก่า (File-base) ซึ่งในการเก็บไฟล์งานเกิดปัญหาดังนี้

  1. การเข้าถึงไฟล์งานที่ต้องการล่าช้า
  2. ระบบรักษาความปลอดภัยต่ำ
  3. การเข้าถึงข้อมูลของทุกคนไม่เชื่อมต่อกัน
  4. ขาดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในแผนก
NSS
NSS

ทำไมไม่ลองใช้ Power’By โซลูชั่นที่ช่วยในการเชื่อมต่อ CATIA V5 บน 3DEXPERIENCE Platform ล่ะครับ

ลูกค้า
ลูกค้า

Power’By โซลูชั่นคืออะไรหรอคะ?

NSS
NSS

Power’By โซลูชั่นคือ การเชื่อมต่อ CATIA V5 บน 3DEXPERIENCE Platform เพื่อการแชร์ข้อมูลด้านการออกแบบ และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในการใช้งาน CATIA V5 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการการจัดการข้อมูลไฟล์งานตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบ การนำไปใช้ การแชร์ข้อมูล จนถึงการจัดเก็บข้อมูลครับ

NSS
NSS

Power’By เข้ามาช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมนวัตกรรม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ลูกค้า
ลูกค้า

Power’By โซลูชั่น สามารถทำอะไรได้บ้างคะ

NSS
NSS

1. Power’By โซลูชั่น คือการเชื่อมต่อ CATIA V5 บน 3DEXPERIENCE Platform ช่วยในการจัดการข้อมูลและการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังคงสามารถดำเนินการบน CATIA V5 ได้เช่นเดิม

NSS
NSS

2. การทำงานของ Power’By โซลูชั่น จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน CATIA V5 สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และไม่เกิดความสับสนในการหาข้อมูลที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้   

NSS
NSS

3. Power’By โซลูชั่นทำให้การออกแบบบน CATIA V5 ของคุณเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณต้องการแชร์ข้อมูลให้กับทีมงานและเพื่อนร่วมงานอย่างเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถจัดการโปรเจคต่างๆรวมถึงการมอบหมายงาน การตรวจสอบงาน และการอนุมัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประโยชน์ที่กล่าวนี้ทำให้คุณลดเวลาในการรีวิวเพื่อแก้ไขงาน หรือการปรับเปลี่ยนการออกแบบชิ้นงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ลูกค้า
ลูกค้า

ฉันเข้าใจแล้ว Power’By โซลูชั่น มีประโยชน์หลายด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น…

  • การเข้าถึงและการแชร์ข้อมูลด้านวิศวรกรอย่างเรียลไทม์ (Real-Time Data)
  • การออกแบบร่วมกัน (Co-Design)
  • ป้องกันด้านทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลต่างๆ
  • เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานกับทุกๆฝ่าย (Speed up)
  • ไม่มีผลต่องานออกแบบที่ทำไว้ใน CATIA V5 และยังคงเก็บรักษางานออกแบบที่ทำใน CATIA V5
NSS
NSS

ใช่เลยครับ!!

~สำหรับการใช้งาน Power’By โซลูชั่นเบื้องต้นจะต้องมี license ดังนี้~
CATIA V5 (ที่มีอยู่แล้ว) + PCS (ใหม่) + UE5 (ใหม่)


* PCS (Collaborative Business & Industry Innovator) = 3DEXPERIENCE Platform
* UE5 (Collaborative Designer for CATIA V5) = ตัวเชื่อมต่อระหว่าง CATIA V5 กับ 3DEXPERIENCE Platform
* โซลูชั่น Power’By จำเป็นต้องมี เซิฟเวอร์เพื่อรองรับ 3DEXEPERIENCE Platform