APIS IQ: NETWORK license (Server license) + NLX

Products

ลูกค้า
ลูกค้า

สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ APIS-IQ (FMEA tool) ค่ะ

NSS
NSS

ได้ครับ มีเรื่องอะไรครับ

ลูกค้า
ลูกค้า

ความแตกต่างระหว่าง LOCAL license (Node lock license)กับ NETWORK license (Server license)คืออะไรคะ

NSS
NSS
  • LOCAL license (Node lock license): ไลเซนต์ที่ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำหนด
    • ลูกค้าสามารถใช้งานไลเซนต์ APIS-IQ ได้เฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำหนด

  • NETWORK license (Server license): ไลเซนต์ที่ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำหนด
    • ลูกค้าสามารถใช้งานไลเซนต์ APIS-IQ ได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ที่ติดตั้งซอร์ฟแวร์ APIS-IQ ที่อยู่ภายใต้ network เดียวกัน.
ลูกค้า
ลูกค้า

โอเค เข้าใจแล้วค่ะ

ลูกค้า
ลูกค้า

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องทำงานนอกสถานที่ เช่น ทำงานที่บ้าน หรือ ไซต์งานของลูกค้า ซอร์ฟแวร์ APIS-IQ สามารถนำออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้หรือไม่คะ

NSS
NSS

ได้ครับ เรามีแพคเกจรองรับในส่วนของการทำงานนอกสถานที่ครับ

NSS
NSS

~~ [APIS IQ NETWORK license (Server license) + NLX] package ~~

ลูกค้าสามารถใช้งานซอร์ฟแวร์ APIS-IQ นอกสถานที่ได้ชั่วคราว โดยการย้ายไลเซนต์จากเซิร์ฟเวอร์ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะใช้งาน

*ลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาในการใช้งานไลเซนต์นอกสถานที่ได้ (สูงสุด 30 วัน)

ลูกค้า
ลูกค้า

ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

ลูกค้า
ลูกค้า

ในปัจจุบัน เรามีวิศวกรผู้รับผิดชอบในส่วนของ FMEA 2 ท่าน หากเราซื้อไลเซนต์ [APIS IQ NETWORK license (Server license) + NLX] 1 เซท เราสามารถใช้งานซอร์ฟแวร์พร้อมกันทั้ง 2 ท่าน ได้หรือไม่

NSS
NSS

ไม่ได้ครับ ลูกค้าไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากมีจำนวนไลเซนต์ 1 เซท

ลูกค้าสามารถใช้งานไลเซนต์ได้ 1 ไลเซนต์ต่อ 1 ท่านในช่วงเวลาเดียวกัน

NSS
NSS

< ตัวอย่างที่ 2 >

ลูกค้ามีจำนวนไลเซนต์เซิร์ฟเวอร์ 1 ไลเซนต์ และติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ 1 และ คอมพิวเตอร์ 2)

  1. เมื่อใช้งาน APIS-IQ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานบนเครื่องที่ 2 ได้
  2. เมื่อใช้งาน APIS-IQ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานบนเครื่องที่ 1 ได้
  3. ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน APIS-IQ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ได้ ในเวลาเดียวกัน
ลูกค้า
ลูกค้า

อ้อค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

สรุป

ความแตกต่างระหว่างไลเซนต์ที่ “มี NLX”และ“ไม่มี NLX


มี NLX”: เมื่อต้องการใช้งาน APIS-IQ นอกสถานที่ สามารถย้ายไลเซนต์จากเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานได้


ไม่มี NLX”: เมื่อต้องใช้งาน APIS-IQ ภายในออฟฟิศหรือองค์กรเท่านั้น ไม่สามารถย้ายไลเซนต์จากเซิร์ฟเวอร์มาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้