Digital manufacturing (DM) คืออะไร? ~DELMIA DIGITAL MANUFACTURING~

Products
<strong>ลูกค้า</strong>
ลูกค้า

ฉันต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน แต่พบว่ากระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

คุณช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ได้ไหมค่ะ

NSS
NSS

เข้าใจเลยครับ ปัญหานี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมการผลิตครับ

NSS
NSS

การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตแน่นอนจะช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังพบอยู่ และเป็นเทรนระดับโลกที่เรียกว่า Digital Manufacturing (DM)

<strong>ลูกค้า</strong>
ลูกค้า

Digital Manufacturing (DM) คืออะไรคะ ?

NSS
NSS

Digital Manufacturing (DM) คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อบูรณาการและปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตครับ

NSS
NSS

ต่อไปมาดูความสามารถของ DELMIA Digital Manufacturing กันนะครับ ซึ่งเป็นโซลูชั่นของ Dassault Systèmes ที่มุ่งเน้นการนวัตกรรมและสร้างค่าให้กับการผลิตเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในด้าน Digital Manufacturing ของคุณ

NSS
NSS

DELMIA Digital Manufacturing มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

 1. ความร่วมมือด้านการผลิต (Collaborative Manufacturing)
  • เชื่อมต่อกับผู้เกี่ยวข้องในการผลิตเพื่อเข้าใจกันร่วมกัน
  • นำกระบวนการและเครื่องมือที่มีอยู่ใช้ซ้ำได้
  • จัดการทรัพยากรโรงงาน และอื่นๆ ด้วยการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
  • เชื่อมต่อซัพพลายเออร์กับผู้ที่มีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ  ไปยังแหล่งข้อมูลการผลิตที่เดียว
  • การบริหารโครงการการผลิต
 2. การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning)
  • ออกแบบ ตรวจสอบ และเอกสารรายละเอียดกระบวนการผลิต
  • เร่งความเร็วของการวางแผนสินค้าใหม่และสินค้าแตกต่าง
  • เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานและความปลอดภัยด้วยการจัดที่และการใช้ทรัพยากร
  • ลดจำนวน Prototype ทางกายภาพของสินค้าและทรัพยากรด้วยการจำลอง 4D
 3. การใช้เครื่องมือโรบอทส์ในกระบวนการผลิต (Robotics)
  • โปรแกรมและจำลองโรบอติกส์อุตสาหกรรม
  • ลดการลงทุนส่วนต่างๆโดยการออกแบบและตรวจสอบระบบใหม่แบบเสมือนจริง
  • เพิ่มปริมาณการผลิตโดยลดเวลาการผลิต
  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมโรบอติก
 4. ความสามารถในการประดิษฐ์ (Fabrication)
  • โปรแกรมและจำลองการเครื่องมือและการผลิตเพิ่มเติม
  • ลดเวลาในการออกแบบโปรแกรม
  • ปรับปรุงความแม่นยำของโปรแกรมด้วยการใช้กลยุทธ์ของเครื่องกลขั้นสูง
  • การจำลองเครื่องมือในโปรแกรม เพื่อตรวจสอบเส้นทางของเครื่องมือไม่ให้เกิดการชนกัน
 5. การยศาสตร์ หรือ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Ergonomics)
  • ออกแบบสภาพแวดล้อมการผลิตและสถานที่ทำงานที่ตระหนักรู้ถึงมนุษย์
  • เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้โดยการบูรณาการความต้องการของโรงงานล่วงหน้า
  • ลดความจำเป็นในการสร้างโปรโตไทป์ โดยการใช้พนักงานในไลน์ผลิตเป็นข้อมูลอ้างอิง
  • เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นต้น
  • ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
<strong>ลูกค้า</strong>
ลูกค้า

น่าสนใจมากเลย

<strong><strong>ลูกค้า</strong></strong>
ลูกค้า

แล้วองค์ประกอบใด ที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของฉันล่ะ

NSS
NSS

องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้จำเป็นที่จะต้องมีทุกด้าน เนื่องจากทุกด้านมีความเชื่อมโยงต่อกัน

แต่ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของงานในด้านการผลิต ว่าเกิดปัญหาในด้านใดมากที่สุด

<strong>ลูกค้า</strong>
ลูกค้า

ปัญหาที่พบในตอนนื้คือ การวางแผนและความร่วมมือในกระบวนการผลิต

เนื่องจากเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

NSS
NSS

ได้ครับ

NSS
NSS

งั้นผมขอนำเสนอหัวข้อความร่วมมือด้านการผลิต (Collaborative Manufacturing) และ การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning)

1.ความร่วมมือในกระบวนการผลิต (Collaborative Manufacturing)

หมายถึง กระบวนการผลิตที่มีการร่วมมือกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

2.การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning)

หมายถึง กระบวนการวางแผนการผลิตที่เน้นการออกแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อวางแผนกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเตรียมวัสดุ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การแพ็คของสินค้า และการขนส่งสินค้า

<strong>ลูกค้า</strong>
ลูกค้า

ดีเลยค่ะ ซึ่ง ความร่วมมือในกระบวนการผลิต (Collaborative Manufacturing) ก็จะมาช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้ที่ไกล้เคียงกันมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมสถานที่ ทำให้เกิดการจัดการแบบเต็มรูปแบบและการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและความเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้น และ การใช้ “Process Planning” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยจะมีการวางแผนกระบวนการผลิตแบบเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและลดการผลิตที่ไม่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ถูกต้องไหมคะ

NSS
NSS

ใช่ครับ ทั้งนี้ทาง nss ยังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ อีก ที่กล่าวมาข้างต้น

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน Blog ถัดไป