~ การใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่าง CATIA V5 และ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6) – Data compatibility V5 & V6 ~

Products

Customer
Customer

สวัสดีค่ะ

บริษัทของเรา (โรงงาน) มีการใช้ CATIA V5 อยู่ แต่ในอนาคต บริษัทแม่ กำลังจะใช้ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6)

และเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านทางอีเมลล์ค่ะ

Customer
Customer

คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง CATIA V5 และ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6) เพิ่มเติมได้หรือไม่

NSS
NSS

ได้เลยครับ

เมื่อพูดถึง การใช้ข้อมูลร่วมกัน จะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบเลยครับ

ในส่วนถัดไป ผมจะยกตัวอย่างตามรายละเอียดด้านล่างครับ

รูปแบบในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น

 • (3DXML)  สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง CATIA V5 และ V6, รวมถึง Release ที่มีการใช้งานร่วมกันได้
 • (CATPart) สามารถใช้งานร่วมกันได้เฉพาะ เวอร์ชั่น และ Release เดียวกัน
 
NSS
NSS

ขอยกตัวอย่างสถานการ์ตามด้านล่าง 1),

1. สถานการณ์

 • บริษัทของคุณ ใช้งาน CATIA V5 R22 (เวอร์ชั่น 5, Release 22)
 • บริษัทแม่ของคุณ ใช้งาน CATIA V6 R22 (เวอร์ชั่น 6, Release 22)

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • บริษัทของคุณ มีการส่งออกไฟล์ ในรูปแบบ 3DXML และส่งกลับมาที่ บริษัทแม่ของคุณ
 • หลังจากนั้น บริษัทแม่ของคุณ รับข้อมูลจากไฟล์ 3DXML และทำการนำข้อมูลเข้าระบบ

3. ผลลัพธ์

 • บริษัทแม่ของคุณ สามารถ ดูข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ ได้
 • แต่ บริษัทแม่ของคุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลรูปร่างของ 3 มิติ ได้

*หมายเหตุ

การมองเห็น: สามารถดูและวัดขนาดรูปร่าง 3 มิติ ได้

 • แก้ไข:แก้ไขรูปร่างของ 3 มิติ และสามารถออกแบบ 3 มิติ ได้
 • : สามารถทำได้
 • ✓(*): สามารถแก้ไขชิ้นงานที่เป็น solid ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขฟีเจอร์ ได้
 • ×: ไม่สามารถทำได้
 • 3DXML: รูปแบบไฟล์ที่พัฒนาโดย Dassault Systèmes สำหรับการแสดงข้อมูล 3 มิติ การจัดเก็บส่วนประกอบต่าง ๆ ของแบบจำลอง 3 มิติ รวมถึงเรขาคณิต พื้นผิว วัสดุ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเมตา
 • CATPart: รูปแบบไฟล์ที่พัฒนาโดย Dassault Systèmes ซึ่งจะแสดงชิ้นงานเป็นแบบชิ้นส่วนเดียวหรือส่วนประกอบภายในชุดประกอบขนาดใหญ่ ประกอบด้วยรายละเอียดเรขาคณิต 3 มิติ คุณลักษณะ พารามิเตอร์ ข้อจำกัด และข้อมูลการออกแบบอื่นๆ เฉพาะสำหรับส่วนนั้น

Customer
Customer

อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ

NSS
NSS

ตัวอย่างด้านบน เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบแฟ้มข้อมูล (เก็บข้อมูลผ่านอีเมลล์)

ครั้งถัดไป ผมจะมาอธิบายการเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบฐานข้อมูล