ภาษาไทย

Products

ประโยชน์ของ 3DEXPERIENCE Platform On Cloud / On Premise

3DEXPERIENCE On Cloud ช่วยให้คุณสามารถจัดการการออกแบบ (CATIA, CATIA V5, และข้อมูลอื่น ๆ ของ CAD) ได้ และสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณภายใต้แพลตฟอร์ม On cloud ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยจาก Dassualt Systemes
Company

ช่องทางใหม่ในการติดตามความเคลื่อนไหว อัพเดตข้อมูลของบริษัท เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel ช่องทางใหม่ในการนำส่งความรู้และเทคนิคต่าง ๆ คุณจะได้รับการอัพเดตข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาทางซอฟแวร์ด้านวิศวกรรมการออกแบบที่เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือ CAD/การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต หรือ CAM/การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณงานวิศวกรรม หรือ CAE/และการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ PLM
Products

PCS สามารถทำอะไรได้บ้าง

PCS เชื่อมต่อผู้ใช้งานทั้งหมดผ่าน 3DEXPERIENCE platform (Single Source of Truth) และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลล่าสุดของคุณได้อย่างรวดเร็ว. PCS สามารถนำเสนอการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!
Products

การเปรียบเทียบ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6) กับ CATIA V5

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก 3DEXPERIENCE CATIA คือ... 1) การออกแบบข้อมูลบนฐานข้อมูล 2) การใช้งานของฟังก์ชั่นที่เพิ่มมากขึ้น
Products

Licenses ของ CATIA V5 ที่ประกอบด้วย Configurations, Add-on และ Shareable คืออะไร?

CATIA V5 ประกอบด้วย Configurations licenses (main modules), Add-On licenses และ Shareable licenses (option modules).
Products

“CATIA Team PLM (CAT)” Configuration คืออะไร

"CATIA Team PLM (CAT)" Configuration ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานของ CATIA V5 รวมไปถึงการคัดสรรคุณสมบัติในการออกแบบ CATIA V5 ที่มีราคาและแพ็คเกจเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม ช่วยในการออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย