การเปรียบเทียบ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6) กับ CATIA V5

Products
ลูกค้า
ลูกค้า

จุดเด่นของ 3DEXPERIENCE CATIA (CATIA V6) คืออะไร เมื่อเปรียบเทียบกับ  CATIA V5

ตัวอย่างเช่น: “MD2” vs “M3K”

 • “MD2”: CATIA V5 – MECHANICAL DESIGN 2
 •  “M3K”: 3DEXPERIENCE CATIA – Mechanical Engineer

NSS
NSS

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก 3DEXPERIENCE CATIA คือ

 1. การออกแบบข้อมูลบนฐานข้อมูล
 2. การใช้งานของฟังก์ชั่นที่เพิ่มมากขึ้น
NSS
NSS

มาดูรายละเอียดกันทีละนิดนะครับ

Design data in Database (“MD2”: Filebase, “M3K”: Database)

การออกแบบข้อมูลบนฐานข้อมูลของ 3DEXPERIENCE CATIA จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งทำให้การทำงานของคุณ และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา

Filebase (“MD2”) —–> “Database” (M3K)

 1. 3DEXPERIENCE CATIA สามารถเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลที่อัพเดตล่าสุดมาใช้งาน เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
  • Single source of truth
  • สามารถจัดการลำดับข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขได้แบบ real time
  • Product lifecycle management
 2. Link ต่างๆ ของข้อมูลไม่มีการสูญหาย
  • เนื่องจากมีการจัดการ 3D BOM ที่มีประสิทธิภาพ
 3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล
  • สามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

More functions in CAD (“M3K” =  “MD2” + more)

ประโยชน์ในการใช้งาน CAD function ของ 3DEXPERIENCE CATIA ทำให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“M3K” =  “MD2” + more

 • กรณีตัวอย่าง :
  • ST1: Step Core Interface 1 (Data Exchange)
  • SPA: DMU Space Analysis 2 (Digital Mockup)
  • FAR: DMU Fastening Review 2 (Digital Mockup)
  • Material Definition (Simulation)
  • Static Study (Simulation)

และ อื่นๆ…