คาเทีย

Products

(2/2) ~ การเข้าถึงข้อมูลในแหล่งเดียว ด้วย 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม | การตระหนักถึงศูนย์รวมของข้อมูลในแหล่งเดียวขององค์กร (การจัดการข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และ FCS~

แม้ทีมของคุณจะอยู่ห่างไกลกัน FCS (“File Collaboration Server”) ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลชุดเดี่ยวกัน ภายใต้ 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์มเดียวกัน
Products

(1/2) ~ การเข้าถึงข้อมูลในแหล่งเดียว ด้วย 3DEXPERIENCE แพลตฟอร์ม | การตระหนักถึงศูนย์รวมของข้อมูลในแหล่งเดียวขององค์กร (การจัดการข้อมูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และ FCS~

การรวบรวมและการจัดการข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเดียวกัน ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดจำนวนชั่วโมงทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการจัดการข้อมูลข้อมูลได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Products

แพ็คเกจสำหรับ CATIA V5 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 3DEXPERIENCE CATIA

CATIA V5 Connected Engineering เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ migrate CATIA V5 สู่ 3DEXPERIENCE CATIA (V6) ในอนาคต แต่ยังคงต้องการใช้ CATIA V5 ที่มีฟังก์ชั่นเพิ่มมากขึ้นด้วยราคาที่เหมาะสม
Products

ทำไมเราถึงต้องมีเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการทำงานของ 3DEXPERIENCE CATIA (V6)

3DEXPERIENCE CATIA (V6) มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ database ใน 3DEXPERIENCE Platform, ซึ่งจำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความทนทาน
Products

[3DEXPERIENCE CATIA] เลือก License แบบไหนให้เหมาะกับการใช้งานระหว่าง Named user และ Shareable?

2 ประเภทของ license ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน, license แบบ Named user หรือ Shareable สำหรับ 3DEXPERIENCE CATIA.
Products

DS license: Node Lock and DSLS (Network Concurrent, Managed DSLS)

ทำได้ 2 วิธีครับ โดยใช้ Concurrent license ที่รับรองการใช้งานนอกสถานที่ โดย DSLS และ โดย Managed DSLS.